Hur gör man för att få vara med

Ansökningar till kulturterminen görs på http://barnkulturgoteborg.se/ansok-kulturterminen

Läs mer om de olika stöden på http://barnkulturgoteborg.se/vi-arbetar-med/stoed-och-bidrag

Vem får vara med i Kulturterminen?

Kulturterminens utbud av föreställningar, arrangemang och kulturpedagogiska projekt väljs ut av personal på kulturförvaltningen i Göteborg.För att bli godkänd som konstnär eller kulturpedagog ska du i första hand ha adekvat utbildning och relevant erfarenhet. För kulturpedagiska projekt ska du även vara godkänd av Västra Götalandsregionen och finnas med i Kulturkatalogen Väst. Övriga kriterier varierar mellan olika konstformer, men som regel krävs att du:

  • är en professionell utövare 
  • håller hög konstnärlig kvalitet