Prata dans med barn- Anna Wennerbeck

 

Vi provar i praktiken på hur det är att beskriva, tolka respektive reflektera över dans. Teori varvas med praktik. Målet är att du ska ta steget från teori till praktisk tillämpning. Syftet är att du som deltagare ska få med dig både lust, inspiration och verktyg att samtala med barn om dans.

Tags: Konstform: Dans
Arrangemangsplats: Uppsökande
Arrangemangstyp: Kompetensutveckling