Prata dans med barn- Anna Wennerbeck

 

Vi provar i praktiken på hur det är att beskriva, tolka respektive reflektera över dans. Teori varvas med praktik. Målet är att du ska ta steget från teori till praktisk tillämpning. Syftet är att du som deltagare ska få med dig både lust, inspiration och verktyg att samtala med barn om dans.

Tags: Konstform: Dans
Arrangemangsplats: Uppsökande
Arrangemangstyp: Kompetensutveckling

Sociala medier och nätmobbning-Filmpedagogerna Folkets Bio

Fortbildning där Filmpedagogerna hjälper dig att arbeta med och kring sociala medier och nätmobbning i skolans värld. En föreläsning med konkreta tips på arbetsmetoder. Efter föreläsning får lärarna ett arbetsmaterial att jobba vidare med i skolan.

Tags: Konstform: Film
Arrangemangsplats: Fast plats,Uppsökande
Arrangemangstyp: Kompetensutveckling