Att erövra sitt språk! - Jonas Fröberg

Workshop där ungdomarna får skriva sina egna berättelser, läsa upp dem eller få dem upplästa. Metoden innebär att man reflekterar över hur man lyssnar på varandra, hur man stöttar varandra och hur man vågar. Metodiken utvecklad tillsammans med ungdomar och en forskare. Tid, variant 1: 2 x 40 minuter Tid, variant 2: 2 x 40 minuter plus 2 uppföljningstillfällen á 40 minuter Målgrupp: Årskurs 8, 9 och gymnasiet, Komvux.

Om projektet

Workshop där ungdomarna får skriva sina egna berättelser, läsa upp dem eller få dem upplästa. Metoden använder det egna och personliga berättandet i tal och skrift som ett sätt att locka fram mod att använda sitt språk inför andra, nya färdigheter och känsla för stilnivåer i språket. En rättfram dialog öppnar också för att sätta berättandet i centrum, istället för ett fokus på att göra ”rätt” eller vara rädd att göra bort sig. Det handlar om att ta bort hinder för det egna språkliga användandet.

De konstnärliga teknikerna från kreativt skrivande och teater blir redskap att lustfyllt erövra och våga använda språket mer i tal och skrift. Elever som har lust inför att skriva och tala kommer att lära sig snabbare.

Vissa elever har lättare att skriva text, andra har lättare att tala fritt. Det gör att workshopen tillåter båda att få briljera. Man kan få sina texter upplästa av en vän eller anonymt av kursledaren. Om man har lätt att tala fritt, kan man få hjälp att skriva ner sina ”prator” och få träna på att utveckla det ”skrivande” som ett fritt talande innebär: stilnivåer, metaforer och tempusväxlingar.

Foto och klippning: Patrik Gunnar Helin

Metodiken utvecklad tillsammans med ungdomar och en forskare, som den beskrivs i kursboken för lärare ”Att inspirera skoltrötta: genom en personlig relation och skrivande” (Studentlitteratur 2014).

Tid, upplägg 1: 2 x 40 minuter
Tid, upplägg 2: 2 x 40 minuter samt två återträffar om 40 minuter. Detta upplägg tillåter att eleverna funderar eller skriver vidare mellan tillfällena. Elever som vanligtvis är tysta eller blyga, men som fått mod att uttrycka sig i workshopen, hinner utvecklas mer över tre tillfällen. Några kanske vågar först vid tillfälle två eller tre. Vi får möjlighet att reflektera om hur en stoppar sig själv inför att använda språket i tal och skrift.
Målgrupp: Årskurs 8, 9 och gymnasiet, Komvux.
Särskilt har vi utvecklat metoden tillsammans med:

• nyanlända ungdomar,
• elever med brister i tal eller skriftspråk, samt
• särskilt begåvade elever.

 

Innehåll:

1. Jonas berättar lite om sitt arbete med ungdomar som skriver.
2. Jonas läser upp några av ungdomars personliga texter (ur ”Att inspirera skoltrötta”, Studentlitteratur), för att sätta igång dialogen och modet.
3. Kursdeltagarna får pröva på flödesskrift, att skriva allt som faller en in.
4. Kursdeltagarna får pröva på specifika teman, till exempel:
– Vad jag är rädd för.
– Vad som är mest spännande i världen just nu.
– Vad de vuxna inte förstår.
– Vad jag är arg på.
– Min innersta längtan.
Det blir ofta så att dialogen med deltagarna genererar nya, mer specifika teman. Syftet är att få fatt i ungdomarnas egna ämnen som berör.
5. Kursdeltagarna får pröva att skriva helt fritt.
6. De får läsa upp för varandra två och två, och visa sina texter för varandra. Det blir ett sätt att sänka tröskeln, så att alla får läsa och visa upp, även de som är besvärade av att visa sitt arbete i helgrupp.
7. Kursdeltagare som vill, får läsa upp en text den väljer själv, inför de andra.
8. Jonas läser upp anonymt några texter från dem som gått med på det.
9. Vi diskuterar hur det har känts att skriva och läsa upp.
10. Deltagarna utvärderar vad som funkade bra med Jonas workshop, vad som var svårt/konstigt/dåligt samt vad som kan göras bättre till en annan gång.

Om utövaren

Jonas Fröberg är dramatiker och skådespelare som jobbat länge med konstprojekt som involverar arbetsplatser eller ungdomar i eget skapande, t.ex. på Burgården 2008-2011, i Sevilla 2012, på Volvo 2006 och med ungdomar efter gymnasiet 2013-2015. Läs mer på hemsidan.

Hemsida

http://www.teaterspira.se

Kontakt

Utövare: Jonas Fröberg

Kontaktperson: Jonas Fröberg

Telefon: 0709-850454

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lokal-, material- och teknikkrav

Klassrum

Ekonomi

Pris: Kontakta utövaren

Övrigt

Tags: Målgrupp (år): 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Konstform: Språk Litteratur,Teater Drama
Arrangemangsplats: Fast plats,Uppsökande
Arrangemangstyp: Kulturpedagogiskt projekt
Bilagor
FilFilstorlek
Ladda ner den här filen (Utbudsblad_TeaterSpira.pdf)Utbudsblad_TeaterSpira.pdf990 kB