Ansökan om biljettsubvention avseende scenkonst

från Göteborgs Stads kulturförvaltning

Göteborgs stad subventionerar barn och ungas kulturupplevelser på en rad olika sätt bl.a. genom att betala en del av barnens biljetter vid scenkonstbesök hos det fria kulturlivet.

Subventionen söks av det fria kulturlivet och betalas ut efter redovisning till Kulturförvaltningen.

För att bli beviljad biljettsubventionering (tidigare kallat utjämningsbidrag) vill vi att ni fyller i nedanstående uppgifter. Denna information kommer att ligga till grund för texterna på kulturterminen.