Hur marknadsför jag mig

Med Kulturterminen når du många

Den digitala utbudskatalogen Kulturterminen används inte bara av personal på skolor och förskolor. Många verksamma inom till exempel bibliotek, kulturhus, museer och föreningar söker också i Kulturterminen för att hitta konstnärer och kulturpedagoger till olika projekt och arrangemang.

Som godkänd kulturpedagog eller konstnär i en fri scenkonstgrupp får du vara med i Kulturterminen. När du presenterar ditt arbete i andra sammanhang kan du alltid hänvisa eller länka till dina projekt i Kulturterminen.  Ett effektivt sätt att nå ut kan vara att göra ett informationsblad för projektet.  Använd gärna dokumentation i form av foto, film, ljud och liknande från projektet eller från andra relevanta projekt du gjort.

Andra sätt att nå ut

Kulturterminen är bra reklam för ditt arbete, men det är ingen nackdel att marknadsföra dig också på andra sätt. Vänd dig gärna direkt till skolor och förskolor, kultursamordnare och kulturombud. Kanske får du presentera dina projekt eller föreställningar på ett personalmöte eller kulturombudsmöte? Det är också en bra idé att kontakta stadsdelarnas kulturskolor och kulturförvaltningens konsulenter.