Självstärkande rörelselek - Emma Gran

Fortbildning i ickeverbal kommunikation och samspel

 

Om fortbildningen

Kursen utgår från lekmetoden Original Play och Ways of Seeing/Dancing Dialogue, som är en dansterapi-metod för barn. Vi använder lekfullt ickeverbalt samspel för att stärka barns känsla av själv, och relationerna i barngruppen och mellan vuxna och barn.

-Genom att vuxna speglar och svarar på barnens ickeverbala handlingar känner de sig sedda och förstådda.
-Genom upplevelser av mjuk, respektfull beröring på barnets villkor lär sig barn vad bra beröring är.
-Genom tydliga ickeverbala leksignaler lockas även barn som har samspelssvårigheter in i lek, och kan leka på lika villkor med andra barn.
-Genom att den vuxne anpassar sin ickeverbala stil till barnet blir upplevelsen bekväm även för barn som ex vanligen undviker beröring, eller har en annorlunda perception.
-Genom tekniker och förhållningssätt som avväpnar utåtagerande uttryck får barn en möjlighet att skapa nya vanor och sätt att ta kontakt på.
-Genom samtal om det som skett på lekmattan, på ett sätt som undviker känslor av skam eller skuld, och bryggas ordlösa erfarenheter över till den övriga verksamheten.

Innehåller även teoretisk bakgrund till exempelvis kroppens roll i utveckling av känsla av själv, kommunikation och samspel, självreglering och samreglering. Kroppsliga strategier för att behålla sitt eget lugn (empatisk förmåga) när man själv blir triggad.

Passar särskilt bra till barn med samspelssvårigheter, barngrupp med olika modersmål (inkl. teckenspråk), barn med funktionsvariation.

Fortbildningen ges dels som föreläsning/workshop för personal, dels i aktiviteten i barngrupp tillsammans med deltagande personal.

Om utövaren

Emma Gran arbetar med dans och Original Play inom Skapande skola, på specialskolan Kannebäcksskolan samt Hisingens kulturskola. Projektleder ett utvecklingsprojekt med medel från Specialskolemydigheten, "Att implementera Trygghetsplanen i det elevnära arbetet" på Kannebäcksskolans grundsärskola.

Hon har gått en vidareutbildning i dansterapi för barn, Ways of Seeing, är koreograf (Master of Arts från Laban) och utbildad i lekmetoden Original Play av grundaren Fred Donaldson.

Emma har arbetat med fortbildning av personal inom LSS i samarbete med Danskompaniet Spinn, Klangfärg Västra Götalandsregionen, Hisingens kulturskola samt på Kannebäcksskolan. 2015 drev hon ett projekt kring assistenters roll i danssammamhang tillsammans med Danskompaniet Spinn, på uppdrag av Kultur i Väst.

Hemsida

www.emmagran.se

Kontakt

Utövare: Emma Gran

Telefon: 0736-50 03 71

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lokal-, material- och teknikkrav

Större rum med tom golvyta, jag tar med det material som behövs.

Ekonomi

Pris: Kontakta utövaren

Övrigt

Målgrupp: Personal i förskola samt grundsärskola F-3.

Tags: Konstform: Dans,Teater Drama
Arrangemangsplats: Uppsökande
Arrangemangstyp: Kompetensutveckling