LIVSGNISTOR - kreativ dans och skrivande. - Move and Mind Rörelsestudio

Konceptet Livsgnistor är en puff för livslust och självkänsla.Ett kompetensutvecklingsprogram i ett, två eller tre steg. Syfte: Att inspirera skolpersonal till uttryck genom rörelse– för att sedan själva inspirera sina elever.

Om fortbildningen

Dans som hälsofenomen? Ja, speciellt som stärkande av psykisk hälsa lyfts dansen alltmer fram inom vetenskaplig forskning. Skapande, medbestämmande, stärkt kontakt med den egna kroppen, ej tävlingsinriktad och inte minst den sociala aspekten är särskilt viktiga. Dessa faktorer ingår alla i vårt koncept LIVSGNISTOR.

VARFÖR?
Kroppen – ett redskap till förståelse och respekt
För dig som jobbar med barn och ungdomar och önskar nya ”redskap ” till exempelvis:
- Ökad kreativitet inför ett projekt
- Få igång lusten att röra sig, (mer fysisk aktivitet).
- Allmänt få upp livslust och motivation till skolarbetet
- Bättre samarbete i en grupp
- Att förstå sig själv och därmed andra

WORKSHOPEN - hur går det till? Vi skapar små korta sceniska stycken utifrån kroppens uttryck. Dans och rörelse i kombination med skrivande och text. Hur gestaltar vi vad vi känner , med och utan ord?Vi använder oss av koreografisk form, och du är din egen regissör. Vi hjälper till. Tillsammans blir livsgnistorna en hel brasa.

PEDAGOGIK FÖR BÅDE INDIVID OCH GRUPP - Det som angår dig - angår fler. Pedagogiken ligger i att uppmuntra det personliga, lita på att det bär och att nya lärdomar föds. Både det individuella och gruppens funktion är viktig och vi både ger och tar hjälp av varandra.

PROGRAM I TRE STEGSRAKET:
Konceptet är i detta fall tänkt för skolpersonal - vilken lärare som helst som känner att dom vill möjliggöra och skapa något för sin grupp. Det är möjligt att välja Steg 1 separat. Eller bara Steg 1+2. Fördelen med att ta alla stegen är för att få full valuta och använda dej av konceptet i ditt arbete.
UPPLÄGG:
Steg 1: Workshop LIVSGNISTOR - en kurs för din egen skull (10 timmar uppdelat på två eller tre tillfällen)
Steg 2: KREATIV REFLEKTIONSVERKSTAD - "Hur kan jag använda detta på min plats?" ( 2x 3 timmar)
Steg 3: INTEGRERING - Uppföljning med mentorskap i din skolmiljö (1-3 tillfällen)

Om utövaren

Kristina Hedberg Karlberg och Katarina Eriksson har var för sig båda långa yrkesbanor inom områdena dans, fysisk teater och kroppsmedvetenhet. I deras skattkistor av pedagogiska och konstnärliga erfarenheter finns allt från - dansare och skådespelare, barn i alla åldrar, somaliska kvinnor, till - bibliotekarier, ensamkommande flyktingar och amerikanska krigsveteraner. De möts i projektet Livsgnistor i en lust att komma nära leken och livsglädjen.
Mer information om Katarina och Kristinas finns på : www.moveandmind.se (under Kurser/Livsgnistor)

Hemsida

www.moveandmind.se

{tab Kontakt}

Utövare: Kristina Hedberg Karlberg, Katarina Eriksson (Move and Mind Rörelsestudio)

Kontaktperson: Kristina Hedberg Karlberg

Telefon: 0708 242941

Telefon för bokning:

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Epost bokning:

{tab Lokal-, material- och teknikkrav}

Rörelsesal el liknande, möjlighet till musikspelande via dator el telefon

{tab Ekonomi}

Pris:

{tab Övrigt}

Tags: Konstform: Dans
Arrangemangsplats: Uppsökande
Arrangemangstyp: Kompetensutveckling