• Personal kulturförvaltningen

    Kulturförvaltningen arbetar för att alla barn och unga i Göteborg ska ha tillgång till professionella kulturupplevelser och möjligheter till eget skapande. Syftet är att arbeta främjande och driva utvecklingsfrågor kring barn- och ungdomskultur i samarbete med stadsdelarnas kultursamordnare och andra aktörer.

  • Kultursamordnare i stadsdelarna

    I Göteborgs Stad finns kultursamordnare för förskola (KULF) och för skola (KULIS) i samtliga stadsdelar.

    Här kan du kontakta din kultursamordnare