Skolbio

Skolbioverksamheten i Göteborg erbjuder subventionerade filmvisningar på biograf för alla skolelever från förskoleklass till gymnasium inom Göteborgs stad. Skolbiovisningarna är även tillgängliga för skolor utanför Göteborgs Stad men då till en högre kostnad.

Filmerna visas på biograferna Draken, Hagabion, Bio Roy, Frölunda Kulturhus och Hammarkullens Folkets Hus. Alla filmer förhandsvisas gratis för lärare.

Du hittar hela Skolbios utbud i Kulturterminen, och bokar visningarna på Skolbio webbplats.