Personliga tankar och slagkraftiga affischer – Monique Wernhamn

Med hjälp av text och iscensatt foto skapar vi slagkraftiga affischer kring personliga eller samhällsaktuella ämnen.

Om projektet

Utifrån elevernas egna erfarenheter och tankar om livet, samhället och världen skapar vi affischer. Projektet börjar i samtal och diskussioner kring ett givet tema / frågeställningar.
Det kan vara ett tema som bygger på läroplanens mål, som berör personliga eller samhällsaktuella ämnen - framtidsdrömmar, nyhetshändelser, orättvisor, mänskliga rättigheter, hur det är att vara ung, vara kär, vara utanför, vara en förebild, vara ledsen, vara annorlunda…

Utifrån samtal, diskussioner och uppgifter, iscensätter vi och fotar den känsla/ tanke/ situation som uppkommit. Vi skriver texter och citat till bilderna och sätter samman en affisch av materialet.

Projektet öppnar upp för diskussioner kring tematiken, eleverna får ta ställning och stå upp för sina åsikter, samtidigt som deras olika värderingar och perspektiv ges utrymme och synliggörs på ett konkret, utmanande och roligt sätt genom affischerna.

Om utövaren

Jag heter Monique Wernhamn, är 39år och konstnär. Jag arbetar med performance, dialoger och rumsliga installationer, med text, foto och film, som tar utgångspunkt i en specifik tematik eller frågeställning. Sedan 2014 har jag arbetat med projektet The Sustainable Woman som undersöker hur en kan bli hållbar som människa i en till synes ohållbar värld.
Jag bygger koncept, jobbar performativt och normkritiskt, med deltagande och interaktion, med värderingar och perspektiv.
Jag har genomfört och planerat en mängd olika workshops och projekt för grundskole- och gymnasie- elever, som frilansande konstnär och i mitt tidigare arbete som projektledare för Skapande Skola.
De senaste fem åren har jag arbetat i processorienterade och deltagardrivna projekt tillsammans med olika communityn - ungdomar, psykiskt funktionshindrade, konststudenter, boende i visst område - i samarbete med konstinstitutioner och kommunala verksamheter i Göteborg och Västra Götaland.
Utöver detta gör jag scenografi- (och kostym) uppdrag, handleder konstnärliga processer, curerar samtal och events, föreläser kring mitt konstnärskap, kring specifika projekt och kring metod och gestaltning.

Hemsida

moniquewernhamn.com

Kontakt

Utövare: Monique Wernhamn

Telefon: 0736386859

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lokal-, material- och teknikkrav

Ekonomi

Pris: Kontakta utövaren

Övrigt

Tags: Målgrupp (år): 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Konstform: Konst
Arrangemangsplats: Uppsökande
Arrangemangstyp: Kulturpedagogiskt projekt
Bilagor
FilFilstorlek
Ladda ner den här filen (workshopsbarnochunga.pdf)workshopsbarnochunga.pdf439 kB