FILM, ANALYS & EGET SKAPANDE - FilmCentrum Riks

FilmCentrum erbjuder filmworkshops och projekt, inom Filmanalys, MIK och/eller Teknik, som kopplas till de Globala målen (www.globalamalen.se).

Om projektet

Vi omges av ett ständigt växande flöde av texter och budskap som barn och unga behöver redskap för att hantera. Att fördjupa sig i rörliga bilder är ett sätt att lära sig ett samtida globalt språk, tillgodogöra sig kunskap och stimulera till ett (medie-)kritiskt tänkande. Det är också en utmärkt metod för skolan att förena obligatorisk hållbarhetsundervisning med prioriterad MIK/medie- och informationskunnighet.

Syftet med de Globala målen är att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Genom de 17 Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor.

FilmCentrums utbud består av ett grundpaket (med film och handledningsmaterial) som sedan kan kompletteras med fördjupande och praktiska filmworkshops inom Filmanalys, MIK och Teknik utifrån förkunskaper, behov och önskemål.

Genom samtal och praktiska övningar syftar arbetet till att, med filmens hjälp, medvetandegöra och utveckla deltagarnas analytiska förmåga, träna den visuella läsförmågan samt ge dem en introduktion i globala hållbarhetsfrågor.

- Välkommen till ett viktigt lustfyllt arbete för framtiden!


För mer information om FilmCentrums utbud, beställa material eller starta ett samarbete med oss, besök oss på webben – eller varmt välkommen att kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 08 545 275 02.

Om utövaren

FilmCentrum är en kulturförening som distribuerar film mot den institutionella marknaden och bedriver en omfattande filmpedagogisk verksamhet.

Hos FilmCentrum kan du beställa film för visningar i klassrum, anlita professionella filmpedagoger och boka hela projektpaket för Skapande skola.

Vi erbjuder regissörbesök, fortbildningar, filmworkshops och filmprojekt för skolor som vill arbeta med Filmanalys, MIK (Medie- och informationskunnighet) och praktiskt filmskapande.

FilmCentrum samlar ett antal professionella, engagerade och aktiva filmpedagoger med erfarenhet och kompetens att arbeta med de filmpaket som FilmCentrum erbjuder. Samtliga filmpedagoger kan också anlitas enskilt för att arbeta i andra skräddarsydda filmarbeten. FilmCentrum har ett brett nätverk av filmpedagoger över hela Sverige. När du beställer ett filmpaket från oss bokar vi in den filmpedagog som har rätt utbildning för arbetet och som bor i er region. Vi förmedlar enbart erfarna och kompetenta filmpedagoger som alla har ett stort engagemang för att arbeta med film i skolan.

Hemsida

www.filmcentrum.se

Kontakt

Utövare: FilmCenttrum Riks

Kontaktperson: Linda Lindgren

Telefon för bokning: 073 682 75 02/ 08 545 275 02

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lokal-, material- och teknikkrav

Ekonomi

Pris: Kontakta utövaren

Övrigt

Tags: Målgrupp (år): 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Konstform: Film
Arrangemangsplats: Uppsökande
Arrangemangstyp: Kulturpedagogiskt projekt
Bilagor
FilFilstorlek
Ladda ner den här filen (skapandeskola_18-19.pdf)skapandeskola_18-19.pdf383 kB