En kreativ process - Pernilla Ankarberg

Att kreativiteten tillhör några få utvalda och att inspiration kommer som en blixt från klar himmel bygger på en förlegad och romantiserad bild av skapandet. Kreativitet är något var och en kan välja att medvetet öva upp. Kreativitet ryms i många fler områden än bara konsten.

Tags: Målgrupp (år): 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Konstform: Konst,Design
Arrangemangsplats: Uppsökande
Arrangemangstyp: Kulturpedagogiskt projekt

Vad är meningsfullt, meningsskapande och meningslöst i livet och arbetslivet? – Monique Wernhamn

Vi samtalar, researchar och prövar! Vi utför sociala experiment och performance för att gå till botten med frågan: Vad är meningsfullt, meningsskapande och meningslöst i livet och arbetslivet?

Tags: Målgrupp (år): 13,14,15,16,17,18
Konstform: Konst
Arrangemangsplats: Uppsökande
Arrangemangstyp: Kulturpedagogiskt projekt

IDENTITET - vem är jag? - Anna-Karin Liedberg och Ella Kalogritsa

Frågor som vi arbetar med kretsar kring vår självbild, hur vi betraktar oss själva och varandra. Hur vill vi vara/inte vara? I denna process är konsten ett sätt att öka vår självkännedom och förstå vad som får oss att växa och må bra.

Tags: Målgrupp (år): 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Konstform: Konst
Arrangemangsplats: Uppsökande
Arrangemangstyp: Kulturpedagogiskt projekt

Workshop i fotografi, upptäck, undersök. Vad ser ni? - Jerker Andersson

Med kameran som verktyg kan unga vara med att synliggöra sin närmiljö alternativt en specifik plats i vardagen. Att låta unga med kameran som verktyg ges sig ut och fotografera och undersöka hur det ser ut och vad de omges av i sin närhet. På platser de ofta befinner sig i och passerar. De upptäcker sin dagliga miljö med nya ögon.

Tags: Målgrupp (år): 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Konstform: Konst
Arrangemangsplats: Uppsökande
Arrangemangstyp: Kulturpedagogiskt projekt

SPELA ROLL - Pernilla Klockars

SPELA ROLL - drama som konflikthanteringsmetod - Pernilla Klockars

SPELA ROLL är en teaterworkshop, där skådespelarkonst och samhällsengagemang går hand i hand. Fungerar som ett praktiskt komplement till skolans likabehandlingsarbete.

Forskning visar att ju fler som ser ett övergrepp, desto mindre troligt är det att någon agerar. Hur kan vi bryta den passiva åskådarroll, som så många kliver in i, och istället skapa aktiva, engagerade medmänniskor, som bryr sig om, lägger sig i och spelar roll?

 

kompisskolan.jpg

Om projektet

Forskning visar att ju fler som ser ett övergrepp, desto mindre troligt är det att någon agerar. Hur kan vi bryta den passiva åskådarroll, som så många kliver in i, och istället skapa aktiva, engagerade medmänniskor, som bryr sig om, lägger sig i och spelar roll?

För att förstå andra, behöver vi träna vår inlevelseförmåga. I workshopen SPELA ROLL, använder vi oss av skådespelarkonsten för att prova andra roller. Genom att vara någon annan vidgar vi våra perspektiv. Exempelvis: om jag hade varit den utsatta - hur hade jag då velat att andra hade agerat?

SPELA ROLL använder drama- och teaterövningar för att deltagarna ska lära sig att se och känna igen kränkande behandling och orättvisor. Genom forumteater och ickevåldsrollspel, skådespeleri och teater, får de sedan iscensätta verkligheten och träna på att hantera den.

Målet är att deltagarna ska få prova skådespeleri på ett enkelt och konkret sätt, och samtidigt utveckla sin empatiska förmåga och sitt mod att ingripa när de ser någon bli illa behandlad.

Om utövaren

Workshopen hålls av Pernilla Klockars, drama- och teaterpedagog. Hon har över 15 års erfarenhet av arbete med barn och unga i pedagogiska projekt, med fokus på likabehandling, värdepedagogik och ickevåld. Hon är även verksam som manusförfattare och regissör för barn- och ungdomsteater.

Hemsida

{attachments}

Kontakt

Utövare: Pernilla Klockars

Kontaktperson: Pernilla Klockars

Telefon: 0732-59 44 30

Telefon för bokning:

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Epost bokning:

Lokal-, material- och teknikkrav

Lokal med stor fri golvyta. Ommöblerat klassrum fungerar.

Ekonomi

Pris: Kontakta utövaren

Övrigt

Antal tillfällen:

SALLY SALAMANDERS KOMPISSKOLA - Pernilla Klockars

En drama- och dockteaterupplevelse

sallysalamander.jpg

Om projektet

Sally är en tyst, men väldigt snäll, salamander. Hon har problem med sina vänner - den ensamma elefanten Ellie, stackars Gösta, som alla alltid skäller på, och Rut och Knut, som inte har en aning om hur man är en bra kompis.

I denna workshopserie, där dockteater blandas med drama- och teaterlekar, är det barnen som är experterna. Samtidigt som de hjälper Sally Salamander att få ordning på sina vänner, lär de sig om sig själva och sin grupp. Vad kan vi göra om någon är ensam? Hur känns känslor? Hur är man egentligen en bra kompis?

 

SALLY SALAMANDERS KOMPISSKOLA är en lekfull, rolig och ibland alldeles tokig, workshopserie om något väldigt viktigt. Fungerar som ett praktiskt komplement till förskolans/skolans ikabehandlingsarbete.

Tre workshoptillfällen om 40-60 minuter (beroende på ålder och gruppstorlek).

Små uppdrag till barngruppen mellan varje tillfälle.

Om utövaren

Workshopen hålls av Pernilla Klockars, drama- och teaterpedagog. Hon har över 15 års erfarenhet av arbete med barn och unga i pedagogiska projekt, med fokus på likabehandling, värdepedagogik och ickevåld. Hon är även verksam som manusförfattare och regissör för barn- och ungdomsteater.

Hemsida

{attachments}

Kontakt

Utövare: Pernilla Klockars

Kontaktperson: Pernilla Klockars

Telefon: 0732-59 44 30

Telefon för bokning:

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Epost bokning:

Lokal-, material- och teknikkrav

Tom golvyta.

Ekonomi

Pris: Kontakta utövaren

Övrigt

Antal tillfällen:

KOMPISSKOLAN - Pernilla Klockars

Om det hade varit jag - hur hade jag känt då?

För att förstå andra, behöver vi träna vår inlevelseförmåga. I denna workshopserie, använder vi oss av teater- och skådespelarkonstens verktyg för att prova

andra roller, iscensätta verkligheten och lära oss mer om oss själva och varandra

kompisskolan.jpg

Om projektet

KOMPISSKOLAN lägger, på ett konkret sätt, fokus på vänskap och känslor. Hur ser en ledsen kropp ut? Kan jag se om någon är ensam? Hur känns det att vara den som varit elak? Hur mår jag, om jag är utsatt?  Och framförallt - vad kan jag göra om jag ser någon bli illa behandlad?

I KOMPISSKOLAN får deltagarna genom teaterövningar och rollspel möjlighet att skådespela, agera och fundera. De får bland annat skapa och spela upp egna forumteaterhistorier, där publiken (övriga gruppdeltagare) får i uppdrag att hitta på lösningar på olika vänskapsproblem.

Med full fart och mycket skratt testar vi hur teater kan förändra världen. Vi använder konsten för att vidga våra perspektiv, öka vår empati och bli bättre på att agera -  både som skådespelare och som vän.

Arbetet avslutas med att klassen får skriva sina egna regler - så här vill vi vara mot varandra! Målet är att skapa en tryggare och modigare grupp, med en gemensam förståelse för vikten av att vara en bra kompis.

KOMPISSKOLAN fungerar som ett praktiskt komplement till skolans likabehandlingsarbete.

Tre till fyra workshoptillfällen om 60-80 minuter (beroende på ålder och gruppstorlek).

Om utövaren

Workshopen hålls av Pernilla Klockars, drama- och teaterpedagog. Hon har över 15 års erfarenhet av arbete med barn och unga i pedagogiska projekt, med fokus på likabehandling, värdepedagogik och ickevåld. Hon är även verksam som manusförfattare och regissör för barn- och ungdomsteater.

Hemsida

{attachments}

Kontakt

Utövare: Pernilla Klockars

Kontaktperson: Pernilla Klockars

Telefon: 0732-59 44 30

Telefon för bokning:

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Epost bokning:

Lokal-, material- och teknikkrav

Lokal med stor, fri golvyta. Ommöblerat klassrum fungerar.

Ekonomi

Pris: Kontakta utövaren

Övrigt

Antal tillfällen:

Utvecklas med Lera - Therese Alango

Att arbeta med lera är ett kreativt skapande som är både roligt och utvecklande för barnen. Då de arbetar med händerna breddas deras förutsättningar att lära sig och koncentrera sig. Forskning visar att kreativt skapande utan prestationskrav kanaliserar överskottsenergi och impulsivitet, vilket gör det lättare att hantera tex matematik. Nästan allt som görs i skolan bedöms och värderas, att få lov att skapa fritt utan prestationskrav stärker självkänslan och ger tryggare individer. Det finns inget rätt eller fel när man skapar, varje person är unik och deras alster är lika speciella som de själva. Genom att få se sina händer som verktyg främjas hjärnans utveckling, finmotoriken och ett aktivt tredimensionellt seende. Att jobba med lera är ett bra sätt för barnen att få uttrycka sina tankar, känslor och intryck utan att bli bedömda.

Tags: Målgrupp (år): 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Konstform: Konst
Arrangemangsplats: Uppsökande
Arrangemangstyp: Kulturpedagogiskt projekt