Underlag för publicering av kulturpedagogiskt projekt på Kulturterminen

från Göteborgs Stads kulturförvaltning

För att få ditt kulturpedagogiska projekt publicerat på Kulturterminen behöver du fylla i nedanstående formulär, som också utgör grunden för de texter som blir publicerade. Vi publicerar ditt projekt på Kulturterminen efter att vi godkänt det och förbehåller oss rätten att redaktionellt ändra i texterna om det behövs. För att finnas med i Kulturterminen måste du vara godkänd av Göteborgs Stads kulturförvaltning. Är du inte godkänd sedan tidigare ska du komplettera ditt underlag med ett CV. (Laddas upp som PDF via formuläret)