Hur använder du Kulturterminen?

Artikelindex

6. Olika val i sökmotorn

Så här kan det se ut när du använder Kulturterminens sökmotor. I exemplet har vi valt kriteriet ”film” i listan för konstform och dessutom skrivit in sökordet ”pedagog” i sökrutan. Det betyder att när vi klickar på sök får vi fram förslag på filmvisningar som riktar sig till pedagoger.

7. Sökt ord

Här ser du vilket ord du angivit som sökord.

8. Antal träffar och sortering av resultaten

Här visas antalet träffar baserat på dina sökkriterier. Du kan själv välja hur resultaten ska sorteras: efter kategori, i åldersordning eller i alfabetisk ordning