Arrangörsstöd

Västra Götalandsregionens arrangörsstöd är ett komplement till stadens egna  kulturstöd och satsningar. Stödet är riktat till barn och unga och baserat på antalet barn per kommun. Det regionala arrangörsstödet används av stadsdelarna bland annat när man arrangerar scenkonst med turnerande grupper, som inte är verksamma i Göteborg, resor till kulturinstutioner i Västra Götaland och kulturpedagogiska projekt.

Så fungerar stödet

Det är stadsdelarnas kultursamordnare som söker arrangörsstödet från kulturförvaltningen i Göteborg, för förskolors och skolors räkning. Kulturförvaltningen redovisar sedan till Kultur i Väst och Västra Götalandsregionen två gånger per år.

För att ha rätt till arrangörsstöd ska staden:

  • ha en kultursamordnare för barn och unga
  • ha en kulturplan för barn och unga
  • själv bidra med en summa som motsvarar stödet man söker.

Friskolor, gymnasier och andra verksamheter som möter barn och unga  har också möjlighet att ta del av stödet, men ansvarar själva för ansökan och redovisning gentemot kulturförvaltningen. För kommuner utanför Göteborg kan arrangörsstöd nyttjas vid resor till tex skolbio, museilektioner och  scenkonstföreställningar.
Stödet kan användas för att arrangera kulturpedagogiska projekt, resor till kulturinstitutioner i Västra Götaland och scenkonst med turnerande grupper som inte har sin bas Göteborg.

Har du frågor om Västra Götalandsregionens arrangörsstöd?

Kontakta Mia Björklund, kulturförvaltningens konsulent för barnkultur.

Stadsdelarnas kultursamordnare samordnar och söker stödet från kulturförvaltningen i Göteborg, som i sin tur redovisar till Kultur i Väst, Västra Götalands regionen. Detta görs 2 gånger/år.