Vad är kulturterminen?

Kulturterminen är en utbudskatalog för alla som är intresserade av barn- och ungdomskultur, till exempel pedagoger , kultursamordnare, kulturpedagoger, elever och vårdnadshavare. Kulturterminen drivs av enheten Barnkultur på kulturförvaltningen i Göteborgs Stad.

I Kulturterminen finns producenter och arrangörer i Göteborg som skapar program för, med och av barn och unga.  Här hittar du:

  • konstnärer och kulturpedagoger till olika projekt och arrangemang samt till kulturpedagogisk verksamhet
  • aktuell scenkonst, exempelvis föreställningar inom teater, musik och dans
  • Skolbio Göteborgs filmutbud
  • fortbildning för dig som är pedagog eller utövare på kulturområdet

Läs mer här nedanför om vad Kulturterminen har att erbjuda.

Kulturpedagogiska projekt

I ett kulturpedagogiskt projekt arbetar konstnärer och kulturpedagoger inom förskola och skola med barns och ungas eget skapande.
Kulturpedagogiska projekt genomförs inom förskola och skola för barn och unga upp till 18 år.

Scenkonst

De konstformer som framförs för en publik, av tex skådespelare, musiker eller dansare, kallas med ett gemensamt namn för scenkonst.  I Kulturterminen hittar du scenkonst av alla slag som riktar sig till barn och unga i olika åldrar. En del föreställningar framförs på en fast scen, till exempel en teater, medan andra är uppsökande och framförs i andra lokaler i stadsdelarna så som bibliotek, idrottshallar, eller samlingslokal. 

Skolbio- Bio för barn i alla åldrar

I Kulturterminen presenteras Skolbio Göteborgs filmvisningar på biograf för alla Göteborgs skolelever från förskoleklass till gymnasium.Filmerna visas på biograferna Draken, Hagabion, Bio Roy, Frölunda Kulturhus och Hammarkullens Folkets Hus. Mer information hittar du på Skolbios webbplats.

Fortbildning- Lär dig mer om barn- och ungdomskultur

I Kulturterminen samlar vi  fortbildningar för dig som är pedagog eller utövare på kulturområdet. Fortbildningen ger dig möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och fördjupa din kunskap om barns och ungas kultur, till exempel genom att ta del av föreläsningar och workshops.