Vem gör vad?

Ta hjälp av kultursamordnaren i din stadsdel

I alla Göteborgs stadsdelar finns så kallade kultursamordnare som ska se till att unga får tillgång till kultur i sin vardag.

 Kultursamordnarna arbetar bland annat med att:

  • boka föreställningar på fast plats eller uppsökande, det vill säga ute på skolor och förskolor
  • boka kulturpedagogiska projekt för förskola och skola
  • godkänna bidrag för resor till regionens kulturinstitutioner
  • får bidrag för kulturverksamhet ute i stadsdelarna (läs mer på sidan Subventioner och stöd).

Detta kan alla pedagoger göra:

  • boka sin grupp på teater, musik- eller dansföreställning 
  • boka sin grupp på museilektion
  • boka sin grupp på skolbio

Är du elev i skolan? Var med och påverka!

I Kulturterminen finns mycket spännande och roligt för dig som är upp till 19 år. Har du hittat något som du skulle vilja att din klass fick vara med om? Säg till din pedagog, så kan han eller hon boka in er.

 

 Vem kontaktar jag (se kontakt kultursamordnare i din stadsdel)

 

Vill du veta mer

 

Handbok för planering av kulturprojekt i skolan.

Den här handboken vill verka för en dialog och växelverkan mellan konsten och skolan, mellan elever, skolpersonal och konstnärer. Det övergripande syftet med denna handbok är att underlätta möten mellan konstnärer och skola. Boken är framtagen av Kultur i Väst och förhoppningen är att den ska uppmuntra och stimulera både skola och konstnärer att samverka. Ladda ner handboken på pdf