Interaktiv Form/Design teater - TP-Teatern

Barnen Bestämmer! Interaktiv Form Teater speglar genom gestaltning  publikens tankar, funderingar och olika vägar till lösningar.

  

Om föreställningen

TP-teaterns primära teaterformer består av tre stycken.

IFT- Interaktiv form teater- IDT- Interaktiv Design Teater och IMF- Interaktiv ManusFörfattning.

Dessa tre former innehåller alltid två delar.
Den första delen belyser en konfliktfylld sluthändelse och den andra delen med interagerande från publiken för att hitta lösningar till ett bättre slut.

IFT-
Steg 1: Scenariot skapas på plats med publiken som får välja sluthändelse, karaktärer, relationer och plats. När publiken skapat föreställningen spelas den upp till den konfliktfyllda sluthändelsen.

Steg 2: Man spelar därefter upp scenariot en gång till, då med undantaget av att karaktären som får ett problem på scen går ut till publiken och frågar om hjälp.
Publiken ger ett förslag, och skådespelaren provar förslaget. Skulle inte det fungera går skådespelaren återigen ut och frågar publiken. Och så fortsätter man tills publiken har löst situationen.
IFT baseras helt på improvisation i ett interaktivt agerande med publiken.
.
IDT-
Steg 1: Ett manus skapas av TP-Teatern utifrån en utvald arbetsgrupp. Arbetsgruppen skall inkludera (på frivillig basis) både personal och elever från skolan. Arbetsgruppens erfarenheter, upplevelser mm utgör stommen i det manus som författas.
När manuset är färdigt spelas detta upp för elever och personal en gång.

Steg 2: Scenariot spelas upp en gång till i interagerande med publiken som beskrivs ovan.

IMF-
Steg 1: Målgruppen författar ett manus inom ett utvalt ämne som skolan/klassen har bestämt.
Klassen delas in i tre grupper och dessa författar under ledning av TP-Teaterns representanter ett manuskript som senare framförs av TP-Teatern. Vi träffar klassen tre gånger ca två timmar per gång och hjälper dom på vägen till färdigt manus. Klassens uppgift är att diskutera, göra research, dela med sig av upplevelser, tankar och frågor.

Steg 2: Efter ca 1 månad framför vi klassens manus fram till deras valda sluthändelse. Och därefter som i ovan beskrivning interagerar vi med publiken för att hitta lösningar till en bättre sluthändelse.

IMF och IDT är utvecklade av TP-teatern

Föreställningslängd 1 1/5 -2 tim per pass.

 

Om gruppen

TP-teatern är en professionell teatergrupp som arbetat med barn och ungdomar i över 20 år.

Hemsida

www.tp-teatern.com

 

Kontakt

Utövare: TP-Teatern

Kontaktperson: Esso Petersson-Producent

Telefon: 0703-956010

Telefon för bokning:

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Epost bokning:

Lokal-, material- och teknikkrav

Inga

Ekonomi

Pris: Kontakta utövaren

Pris på fast scen : För elever i Göteborgs stad 30 kr/ elev
Ordinarie biljettpris:

Pris/uppsökande Varierande, beroende på vilket arbetsätt som är aktuellt för Er.
Resa inom Gbg kan tillkomma.

Kulturförvaltningen subventionerar uppsökande föreställningar inom Göteborgs stad med 50% av gaget. Resor och och övriga omkostnader ingår inte i subventionen.

Övrigt

Spelperiod 2018-01-02 till 2019-06-26

Föreställningslängd Varierande, beroende på vilket arbetsätt som är aktuellt för Er.

 

Tags: Målgrupp (år): 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Konstform: Teater Drama
Arrangemangsplats: Uppsökande
Arrangemangstyp: Scenkonst