Ansökan om utjämningsbidrag

från Göteborgs Stads kulturförvaltning

Göteborgs stad subventionerar barn och ungas kulturupplevelser på en rad olika sätt bl.a. genom att betala en del av barnens biljetter vid besök hos det fria kulturlivet.

Subventionen söks av det fria kulturlivet och betalas ut efter redovisning till Kulturförvaltningen.

För att bli beviljad utjämningsbidrag vill vi att ni fyller i nedanstående uppgifter.  Reglerna för utjämningsbidraget hittar ni på kulturstöds hemsida.